OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

KURIMKA

Udalosti

UDALOSTI

14.7.2007- JUBILEUM, 60. rokov spoločného života sa dožívajú manželia PAVLIŠINOVÍ, starosta im poprial veľa zdravia, šťastia a spokojnosti do ďalších rokoch života.

27.-29.7.2007 -INŽINIERSKE DNI, v Kurimke v dňoch 27.-29.7.2007 sa konal 5. ročník stretnutia skupiny inžinierov FEI TU.

11.9.2007- JUBILEUM, 80. rokov sa dožíva Jozef SASARÁK, oslava sa konala v kruhu rodiny, oslávencovi zablahoželal aj starosta a zástupca starostu obce.

26.7.2008- CIRKUS, počas letných prázdnin navštívil našu obec cirkus KARLSON, na túto akciu obec prispela zaplatením vstupného pre každého diváka obce.

2.1.2009- JUBILEUM, v tento deň sa dožíva svojich 80-tích rokov J. Džogan, pri tejto príležitosti mu starosta a poslanci OcZ popriali veľa síl do ďalšieho života a pevné zdravie. Narodeniny oslávili v kruhu svojej rodiny.

18.1.2009- POSVIACKA IKONOSTASU, v tento deň sa uskutočnilo posvätenie ikonostasu v našej cerkvi. Obrad a slávnostnú archijerejsku sv. liturgiu slúžil vladyka Mons. Ján BABJAK SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Myšlienka pozlátenia ikonostasu a jeho rekonštrukcia sa zrodila v hlave nášho duchovného otca Mgr. Michala KOČIŠA. Za finančnej podpory obyvateľov obce a veriacich sa podarilo v krátkom čase rekonštrukciu vykonať. Rekonštrukciu vykonali reštaurátori z Ukrajiny.

14.3.2009 - JUBILEUM, v tento deň sa dožíva svojich 80-tích rokov života M. PAVLIŠINOVÁ, aj tejto oslávenkyni poprial starosta a poslanci OcZ veľa zdravia, šťastia a síl do ďalších rokov života.