OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

KURIMKA

Aktivity
Aktivity obce
 
Súčasťou obce sú aj rôzne aktivity. Tieto aktivity sú rozdelené do všetkých vekových kategórii, od mládeže až po najstarších obyvateľov obce.
 
JEDNOTLIVÉ AKTIVITY: Šport, Poľovníctvo, Folklór a ľudová hudba, Hasíčstvo, Cirkev, Turistika
 
 
ŠPORT: 
  Šport je súčasťou obce už dlhé obdobie. V minulosti sa tu hrával dobrý futbal na okresnej úrovni. Kurimka svojho času patrila medzi najlepšie mužstva v okrese. Po zániku futbalového mužstva sa už nikdy nepodarilo futbalový tým oživiť, a to len s jediného dôvodu  - financie. Po rokoch pauzi sa v kurimke našli mladý futbalisti, ktorí hrávali futbal v neďalekej obci Rovné a Cernina, kde pomáhali Fut. Odielom dosahovať dobré výsledky. Dnešná mládež sa rekreačne venuje futbalu, volejbalu a nohejbalu. V obci je zriadená obecná posilňovňa a v súčastnosti obec buduje všešportové ihrisko.
 
POĽOVNÍCTVO:
 
 
FOLKLÓR A ĽUDOVÁ HUDBA:
  K obci už roky nezabudnuteľne patrí aj spev a hudba. Týmto spôsobom sa ľudia rozveseľovali aj v najťažších časoch a chvíľach. V minulosti tu pôsobili rôzne ľudové skupiny a aj súbor. K nezabudnuteľným muzikantom obce patrili a poniektorí ešte stále patria títo: M. BOŽIK, O. KRAVČŠIN, M. SIVÁK, J. BOŽÍK, ing. J. BOŽIK, S. KRAVČIŠIN a mnohí iný. Ľudová hudba pod vedením primáša M. BOŽIKA vyhrávala na svadbách a ľudových veseliciach nie len v obci, ale aj v širokom okolí, ba dokonca aj mimo nášho okresu. S postupom času sa aj tu rozmohol nový štýl hrania na svadbách,  zábavách a plesoch. Aj v tejto oblasti "KURIMČANIA" napredovali. Vytvárali nové skupiny a poniektorí sa zlučovali aj s muzikantmi z iných dedín.  Medzi známych muzikantov aj v tomto štýle patria J. BOŽIK, ktorý dlhé roky hrával na basovej gitare a akordeóne v mnohých kapelách. V dnešnej dobe pôsobí v súbore Makovickyj holos zo Svidníka. Medzi ďalších partia D. PIPAS (Fortuna, bicie) M. PROKOP (Teletón. klávasy, akordeón) a J. SASARAK (Prospekt, klávesy, akordeón). V obci pôsobí aj jedna hudobná skupina PREMIUM (www.premium.wbl.sk), ktorá hráva po svadbách, plesoch, zábavách, atď. Ďalej spevácke TRIO, a folklóru sa  venujú aj mladé dievčatá - žiačky a študentky, pod vedením starostu obce J. BOŽIKOM.
 
HASÍČSTVO: 

  Dobrovoľný hasičský zbor bol založený  po 1. sv. vojne (1928). Dlhé roky patril pod správu dediny a neskôr pod správu mesta. Až v 90-tych rokoch spadal zbor opäť pod obec. DHZ sa pravidelne zúčastňuje hasičských súťaži. V roku 1998  S. KRAVČIŠINA zvolili za predsedu vtedajšieho HPZ, ktorý "naštartoval" mladšiu generáciu, ktorá za krátke obdobie dosahovala pekné výsledky. Vždy sa umiestňovala na popredných miestach , a dokonca aj vyhrávala súťaže . Na súťažiach sa zúčastňujú muži, dorastenci a aj dievčatá. V obci sa podarilo pomocou sponzorov a dobrovoľným hasičom a Obecnému zastupiteľstvu zorganizovať súťaž, kde sa v kategórii MUŽI, mužstvo z Kurimky umiestnilo na peknom 2.mieste a dorastenci na 1.mieste. V súčasnosti ma obec nové vybavenie, na ktoré prispela sama a sponzori.

 

CIRKEV:
 
TURISTIKA:  

  V obci sa udržuje aj turistický ruch a aj duch. Každoročne sa koná výstup na horu Makovica a výstup ku Altánku pri najväčšej studni  na Makovici. V obci je aj jedna súkromná turistická ubytovňa – chata,  a dá sa ubytovať a prespať  aj v Kultúrnom dome. Popri altánku vedie cestička SNP z Dukli do Bratislavy. Prenocovať sa dá aj na jeho povale (max. 4 osoby). Je tam krb a neďaleko pitná voda ( zo studničky).