Založiť webovú stránku alebo eShop
 

KURIMKA

Aktivity
Aktivity obce
 
Súčasťou obce sú aj rôzne aktivity. Tieto aktivity sú rozdelené do všetkých vekových kategórii, od mládeže až po najstarších obyvateľov obce.
 
JEDNOTLIVÉ AKTIVITY: Šport, Poľovníctvo, Folklór a ľudová hudba, Hasíčstvo, Cirkev, Turistika
 
 
ŠPORT: 
  Šport je súčasťou obce už dlhé obdobie. V minulosti sa tu hrával dobrý futbal na okresnej úrovni. Kurimka svojho času patrila medzi najlepšie mužstva v okrese. Po zániku futbalového mužstva sa už nikdy nepodarilo futbalový tým oživiť, a to len s jediného dôvodu  - financie. Po rokoch pauzi sa v kurimke našli mladý futbalisti, ktorí hrávali futbal v neďalekej obci Rovné a Cernina, kde pomáhali Fut. Odielom dosahovať dobré výsledky. Dnešná mládež sa rekreačne venuje futbalu, volejbalu a nohejbalu. V obci je zriadená obecná posilňovňa a v súčastnosti obec buduje všešportové ihrisko.
 
POĽOVNÍCTVO:
 
 
FOLKLÓR A ĽUDOVÁ HUDBA:
  K obci už roky nezabudnuteľne patrí aj spev a hudba. Týmto spôsobom sa ľudia rozveseľovali aj v najťažších časoch a chvíľach. V minulosti tu pôsobili rôzne ľudové skupiny a aj súbor. K nezabudnuteľným muzikantom obce patrili a poniektorí ešte stále patria títo: M. BOŽIK, O. KRAVČŠIN, M. SIVÁK, J. BOŽÍK, ing. J. BOŽIK, S. KRAVČIŠIN a mnohí iný. Ľudová hudba pod vedením primáša M. BOŽIKA vyhrávala na svadbách a ľudových veseliciach nie len v obci, ale aj v širokom okolí, ba dokonca aj mimo nášho okresu. S postupom času sa aj tu rozmohol nový štýl hrania na svadbách,  zábavách a plesoch. Aj v tejto oblasti "KURIMČANIA" napredovali. Vytvárali nové skupiny a poniektorí sa zlučovali aj s muzikantmi z iných dedín.  Medzi známych muzikantov aj v tomto štýle patria J. BOŽIK, ktorý dlhé roky hrával na basovej gitare a akordeóne v mnohých kapelách. V dnešnej dobe pôsobí v súbore Makovickyj holos zo Svidníka. Medzi ďalších partia D. PIPAS (Fortuna, bicie) M. PROKOP (Teletón. klávasy, akordeón) a J. SASARAK (Prospekt, klávesy, akordeón). V obci pôsobí aj jedna hudobná skupina PREMIUM (www.premium.wbl.sk), ktorá hráva po svadbách, plesoch, zábavách, atď. Ďalej spevácke TRIO, a folklóru sa  venujú aj mladé dievčatá - žiačky a študentky, pod vedením starostu obce J. BOŽIKOM.
 
HASÍČSTVO: 

  Dobrovoľný hasičský zbor bol založený  po 1. sv. vojne (1928). Dlhé roky patril pod správu dediny a neskôr pod správu mesta. Až v 90-tych rokoch spadal zbor opäť pod obec. DHZ sa pravidelne zúčastňuje hasičských súťaži. V roku 1998  S. KRAVČIŠINA zvolili za predsedu vtedajšieho HPZ, ktorý "naštartoval" mladšiu generáciu, ktorá za krátke obdobie dosahovala pekné výsledky. Vždy sa umiestňovala na popredných miestach , a dokonca aj vyhrávala súťaže . Na súťažiach sa zúčastňujú muži, dorastenci a aj dievčatá. V obci sa podarilo pomocou sponzorov a dobrovoľným hasičom a Obecnému zastupiteľstvu zorganizovať súťaž, kde sa v kategórii MUŽI, mužstvo z Kurimky umiestnilo na peknom 2.mieste a dorastenci na 1.mieste. V súčasnosti ma obec nové vybavenie, na ktoré prispela sama a sponzori.

 

CIRKEV:
 
TURISTIKA:  

  V obci sa udržuje aj turistický ruch a aj duch. Každoročne sa koná výstup na horu Makovica a výstup ku Altánku pri najväčšej studni  na Makovici. V obci je aj jedna súkromná turistická ubytovňa – chata,  a dá sa ubytovať a prespať  aj v Kultúrnom dome. Popri altánku vedie cestička SNP z Dukli do Bratislavy. Prenocovať sa dá aj na jeho povale (max. 4 osoby). Je tam krb a neďaleko pitná voda ( zo studničky).

TOPlist