OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

KURIMKA

Obecné akcie
Obecné akcie
 
 
17.2.2007 - 1.ročník KURIMČANSKÉHO PLESU, Organizátor: starosta J.BOŽIK a zastupiteľstvo, Vítaný hosť poslanec NR SR M. KRAJKOVIČ. Ples začal o 19:00, súčasťou plesu bola bohatá tombola, hrala skupina Premium.
 
29.4.2007 - 1. ročník stretnutia pri ALTÁNKU, stretli sa tu občania dediny a aj občania zo susedných dedín, hostia: M.MIKITA- autor projektu, J. RODÁK- riaditeľ voj. múzea vo Svidníku. Starosta všetkých privítal okolo obeda. Opekalo sa, spievalo, mnohí sa rozprávali a deti sa zabávali až do večera.
 
5.5.2007 - FLÓRIAN, 14. ročník výstupu hasičov na staroslávnu horu Makovica. Akcie sa zúčastnili aj hasiči z Kurimky.
 
13.5.2007 - MDM (Medzinárodný Deň Matiek), starosta a zastupiteľstvo obce zorganizovalo za pomoci sponzorov kultúrny program pri príležitosti dňa matiek. V programe vystúpili: Makovickyj holos, J. Božik, K. Paligová a žiaci ZŠ v Kurimke pod vedením Mgr. Kočišovej.
 
14.10.2007 - Október ÚCTA K STARŠÍM, obecný úrad Kurimka a ZRUS Prešov pripravili kultúrny program pod názvom " Nezabyvaj na svoju kolysku". v programe vystúpili A. Poračová, M. Mačošková, J. Božik, K. Paligová, ľudová hudba pod vedením S. Kaliňáka, Trio z Kurimky, žiaci ZŠ Kurimka, a mládež obce a ľudový rozprávač P. Begeni.
 
31.12.2007 -   SILVESTER 2007/2008, oslava Silvestra sa začala okolo 22.00, podávala sa kapustnica a malé občerstvenie. Pri dobrej nálade speve a hluku deti starosta obce privítal Nový rok 2008 a poprial všetkým občanom len to najlepšie. Po prípitku zažiaril nad sálou KD krásny ohňostroj.
 
4.5.2008 - FLORIÁN, patrón požiarnikov. Už po 15-ty krát sa na Makovici stretli dobrovoľní hasiči, aby oslávili svoj sviatok. Aj tento rok, za nepriazni počasia, sa konali športové disciplíny, vyhrávala dobrá hudba, podávalo sa občerstvenie a deň vyvrcholil zapálením vatry.
 
1.6.2008 - MDD, pri tejto príležitosti deti oslávili svoj sviatok netradične, pod horou Makovica pri Altánku, kde sa miestni občania stretli už po 3-ti krát.